Fakaza

Album: Outside

Burna Boy - Koni Baje

Burna Boy - Koni Baje

Burna Boy 2018 3:24
Burna Boy - Streets of Africa

Burna Boy - Streets of Africa

Burna Boy 2018 3:31
Burna Boy - Ph City Vibration

Burna Boy - Ph City Vibration

Burna Boy 2018 3:47
Burna Boy - Rock Your Body

Burna Boy - Rock Your Body

Burna Boy 2018 3:42
Burna Boy - Devil in California

Burna Boy - Devil in California

Burna Boy 2018 3:16
Burna Boy - Calm Down

Burna Boy - Calm Down

Burna Boy 2018 4:26
Burna Boy - Sekkle Down (feat. J Hus)

Burna Boy - Sekkle Down (feat. J Hus)

Burna Boy 2018 3:09
Burna Boy - More Life

Burna Boy - More Life

Burna Boy 2018 1:33
Burna Boy - Giddem

Burna Boy - Giddem

Burna Boy 2018 3:32
Burna Boy - Ye

Burna Boy - Ye

Burna Boy 2018 3:52